Günümüzün iş süreçleri gerçek zamanlı ve akıllı sistemlerin çevik bir altyapı üzerinde tasarlanmasını gerektirir. Mimari gereksinimlerde; süreçleri akıcı hale getirebilmesinde iş süreçleri yönetimi, hâlihazırdaki uygulamalara ve servislere yeni iş fonksiyonlarının eklenmesinde servis tabanlı mimari, gerçek zamanlı bilgi akışını sağlayabilmesinde mesajlaşma, bilginin sistemler arasında tekil temsilinin sağlanabilmesinde temel veri yönetimi, gerçek zamanlı karar destek gereksinimlerinin karşılanabilmende karmaşık olay işleme gibi birçok kabullenilmiş metodolojinin kullanımı projelerimizin mimari analizinde önemli yer tutmaktadırlar.

Firma olarak orta ve büyük ölçekli yazılım geliştirme süreçlerinde modelleme tercihini Servis Tabanlı Mimari'den yana kullanmaktayız. Programlama dillerinin çıkış amaçlarını bilen ekibimiz müşteri beklentileri ve problemin türü doğrultusunda dil seçimi yapmaktadır. Örneğin; analiz ve karar ağırlıklı bir problem türünde F# dili tercih edilirken, dağıtık uygulamalarda C#, VB donanıma yönelik ihtiyaçlarda C++ tercih edilmektedir.

Geri