Pilot uygulaması Ankara Büyükşehir Belediyesi Halinde tamamlanan 22 Martta yürürlüğe giren 5957 sayılı yeni hal kanunu çerçevesinde toptancı hallerinin ihtiyaç duyduğu Hal Otomasyonu temelde aşağıdaki özellikleri içermektedir.

Özellikler
 • Kamera sistemi
 • Otomatik plaka okuma modülü
 • Plaka okuma ile entegre bariyer kontrol modülü
 • Ülkemizde yaygın olarak kullanılan elektronik kantarlar ile tam entegre tartım modülü
 • Otomatik araç tanıma modülü
 • Giriş çıkış kayıtlarının loglama modülü
 • Entegre gelir, muhasebe tahakkuk ve tahsilat yönetim modülü
 • Ürün birim dara yönetimi modülü
 • Kullanıcı ve personel yönetim modülü
 • Yazıhane yönetim modülü
 • Peron yönetim modülü
 • Nakliyeci modülü
 • Rayiç bedel yönetim modülüi
 • Vardiya yönetim modülü
 • Yönetim Paneli - Ürün Yönetimi
 • Yönetim Paneli - Tahakkuk Yönetimi
 • Kantar - Yeni Araç Girişi / WPF
 • Kantar - Araç Tanımlama / WPF
 • Kantar - Ödenmemiş Araç Listesi / WPF
Geri